ONAM SADHYA | Comedy | Karikku
4.00
07 Sep, 2019
15Mins

Camera & Direction : Nikhil Prasad
Concept & Dialogues: Karikku Team
Edited by:  Anand Mathews, Nikhil Prasad
Onam Track: P.S Jayahari
Graphics: Binoy John
BGM: Nikhil Prasad


Cast: Sabareesh Sajjin, Anu K Aniyan, Arjun Ratan, Jeevan Stephen, Krishna Chandran, Binoy John, Kiran Viyyath, Vivek V babu